Matematică Digitală
Unitatea 11: Cartierul jucăriilor
Împrejurul nostru sunt multe obiecte cu forme geometrice. De aceea ne folosim de geometrie când descriem lucruri.
Spunem că o roată are formă de cerc, o masă este pătrată, un dulap este dreptunghiular sau paralelipipedic,
un tablou este pictat cu linii sau cu puncte...
7. Spune ce figuri geometrice vezi în imagine şi câte sunt de fiecare fel:
cercuri
pătrate
triunghiuri
dreptunghiuri
8. Desenul următor este format din mai multe triunghiuri.
Câte triunghiuri vezi în desen?