Matematică Digitală
Unitatea 11: Cartierul jucăriilor
Descoperim alte figuri şi corpuri geometrice din natură sau din desene
5. Ce figuri vedeţi mai jos? Completează cu explicaţii corespunzătoare.
a. Acesta este pentru că are
b. Acesta este pentru că are
c. Acesta este pentru că are
d. Acesta este un pătrat pentru că are
Desenează și tu pe o hârtie câte o figură geometrică asemănătoare cu cele date mai sus.
Folosește creioane colorate.