Matematică Digitală
Unitatea 11: Cartierul jucăriilor
1. Mai jos sunt desenate câteva figuri geometrice. Le recunoşti? Scrie cum se numesc ele.

Primele trei figuri geometrice, triunghiul, pătratul şi dreptunghiul sunt poligoane
închise
, ceea ce înseamnă că sunt formate din mai multe segmente de dreaptă pe
care le numim laturi. Cercul nu este un poligon, ci este o linie curbă închisă şi are
alte proprietăţi. Spunem că cercul este o figură rotundă. Roţile au formă rotundă,
de cerc şi de aceea se rostogolesc.