Matematică Digitală
Unitatea 11: Cartierul jucăriilor
3. Corpurile geometrice pe care le cunoşti din clasa a II-a sunt: cubul, paralelipipedul şi sfera.
Le recunoşti? Scrie mai jos numele fiecărui corp geometric, apoi completează tabelul:

Corp geometric:
cub
paralelipiped
Număr de laturi:


Forma feţelor