Matematică Digitală
Unitatea 11: Cartierul jucăriilor
13. Construieşte din beţişoare următorul model (acesta are 11 beţişoare şi este format din două dreptunghiuri):
Numără 21 de beţişoare şi construieşte după acest model.
Câte dreptunghiuri se vor forma?
Dar dacă mai adaugi 5 beţişoare?
Câte astfel de dreptunghiuri se pot forma din 51 de beţişoare?