Matematică Digitală
Unitatea 11: Cartierul jucăriilor
16. Aproximează ariile următoare. Fiecare pătrăţel are aria de 1 cm2.
Aria frunzei este .
Aria mașinii este .