Matematică Digitală
Unitatea 11: Cartierul jucăriilor
Să ne exersăm abilităţile!
Ai învăţat că perimetrul unei figuri plane este egal cu suma lungimilor laturilor.
14. Dreptunghiul roșu are lungimea de 4 cm și lațimea de 2 cm,
iar dreptunghiul albastru are lungimea de 5cm și lățimea de 1cm.
Cele 2 dreptunghiuri au același perimetru?Arată acest lucru.
15. Un dreptunghi are perimetrul 24.
Cât poate fi lungimea şi lăţimea sa (dă cât mai multe exemple).