Matematică Digitală
Unitatea 4: Călătorie printre meserii!
2. Cutiile cu medicamente ar trebui aranjate pe rafturi. Citește cu atenție, calculează și completează tabelul:
Felul medicamentului Număr cutii Câte cutii se pun pe un raft Câte rafturi vor ocupa
45 9
42 7
48 6
6 9
36 3