Matematică Digitală
Unitatea 4: Călătorie printre meserii!
2. Am descărcat 40 de saci cu ciment din camion. Fiecare muncitor a cărat câte 5 saci.
Câți muncitori au descărcat sacii?

Jumătate din sacii cu ciment au fost așezați în 4 grămezi.
Câți saci sunt într-o grămadă?

3. Din 200 de scânduri de lemn am făcut pachete a câte 25 de scânduri fiecare. Apoi am împărțit pachetele în mod
egal la 2 construcții. Câte pachete de scânduri am dus la fiecare construcție? (folosește scăderea repetată)