Matematică Digitală
Unitatea 4: Călătorie printre meserii!
4. Plecăm în excursie! Din clasa mea merg 14 elevi. Am 27 de insigne și vreau sa ofer fiecărui copil câte 3.
Câți copii vor primi insigne? De câte insigne mai avem nevoie ca să ajungă pentru toți elevii mei?