Matematică Digitală
Unitatea 4: Călătorie printre meserii!
3. Toate cele 90 de cornuri cu gem au fost puse în 10 coșuri. Vreau să trimit un coș la prietenii mei.
Familia lor e formată din: doi bunici, doi părinți, trei copii. Sunt suficiente cornuri astfel încât fiecare să primească
cel puțin un corn.
Explică răspunsul tău.
4. Aș vrea sa împart cele 50 de kilograme făină dintr-un sac de pânză în saci de hârtie de 5 kilograme.
Avem 6 saci de hârtie. Câți saci îmi mai trebuie?