Matematică Digitală
Unitatea 1: Virusul din calculator
6
Completează cifrele lipsă, astfel încât pe primul rând să ai numere mai mici de 4515,
iar pe al doilea rând să ai numere mai mari decât 1376:
4
15
451
45
5
4
5
515
45

137
1
76
376
1
6
137
76