Matematică Digitală
Unitatea 1: Virusul din calculator
2
Inversează cifrele 3 și 4 în numerele date, scrie numărul obținut și încă trei numere care urmează
în ordine crescătoare:
4352
6341
9043