Matematică Digitală
Unitatea 1: Virusul din calculator
3
Completează cu cifrele lipsă, astfel încât să obții numărări corecte:
3737
373
37
3
4
7
4
3
3743

8585
85
4
8
3
85
8
8
5
8579