Matematică Digitală
Unitatea 1: Virusul din calculator
În fiecare școală există o evidență a numărului de elevi. Fiecare elev, la înscriere, este trecut în registrul
matricol și primește un număr, numit număr matricol.
Tu știi ce număr matricol ai? Verifică în
carnetul de note!
La sfârșitul anilor de școala, se eliberează o foaie matricolă cu rezultatele elevului.
Scrie numerele matricole ale următorilor șase elevi din clasa băiatului:
Numărul matricol