Matematică Digitală
Unitatea 6: Să citim "matematicește"!
  • Ai înțeles textul citit? A fost nevoie să îl citești de mai multe ori? De ce?
  • Ce informații ai aflat din acest text? Sunt toate informațiile clare pentru tine?
  • Este acest text o problemă de matematică? De ce?

Răspunde în scris la următoarele întrebări:

La ce proiect au participat elevii?
În ce clasă erau elevii care au participat la proiect?
Câte fotografii a adus fiecare copil la expoziție?
Câte pagini dintr-o carte a realizat fiecare copil?
Unde au prezentat copiii cărțile?

Ai știut să răspunzi la aceste întrebări? Ce te-a ajutat?