Matematică Digitală
Unitatea 6: Să citim "matematicește"!
Gărgăriţa se hrăneşte cu mici insecte de grădină, ouă de insecte, polen şi nectar, fiind astfel foarte utilă în grădini,
pentru că împiedică răspândirea unor insecte dăunătoare plantelor şi pentru că, hrănindu-se cu nectar şi polen,
ajută la polenizare. Este rudă cu cărăbuşul, este mică şi ovală cu două aripi pentru zbor, fine şi transparente şi alte
două aripi mai dure, modificate, frumos colorate şi strălucitoare. Asemenea altor insecte, gărgăriţa are două antene, ochi,
gură şi şase picioare cu mai multe articulaţii. Gărgăriţa depune 200-1000 de ouă galbene, din care ies puii, în 3-4 zile.
Problemă
Dacă în grădină ta sunt 5 gărgăriţe şi depun fiecare 350 de ouă, în 4 zile, câte gărgăriţe vor fi?
Alege varianta de calcul corectă şi rezolvă:
5 x 350 = sau 5 + 5 x 350 = sau (5 + 5) x 350 =