Matematică Digitală
Unitatea 5: În atelierul de creație!
LUCRAȚI ÎN PERECHI Calculați suma vârstelor elevilor din clasa voastră. Luați în calcul numărul de ani împliniți.
Începeți cu completarea enunțurilor:
În clasa mea sunt elevi. fete au împlinit ani. fete au împlinit
ani. băieți au împlinit ani. băieți au împlinit ani. Calculați:
Comparați rezultatul vostru cu al colegilor. Ați obținut același rezultat?