Matematică Digitală
Unitatea 5: În atelierul de creație!
În ce ordine rezolvăm?
- dacă avem un exercițiu cu adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri,
rezolvăm mai întâi înmulțirile și împărțirile și apoi adunările și scăderile:
350 - 8 X 6 + 81 : 9 = 350 - 48 + 9
= +
=
- dacă avem un exercițiu cu paranteze, rezolvăm mai întâi operațiile din paranteză, în ordinea învățată și apoi celelalte operații:
(45 - 6 x 7) + 97 = (45 - ) + 97
= +
=