Matematică Digitală
Unitatea 5: În atelierul de creație!
Reamintire. Ordinea efectuării operațiilor.
În ce ordine rezolvăm?
- dacă avem un exercițiu cu adunări și scăderi,
rezolvăm operațiile în ordinea în care sunt scrise:
1245 + 3256 - 2209 + 1989 = 4501 - 2209 + 1989
= + 1989
=
Ți se pare că scrii prea mult?
Încearcă să faci operațiile în minte! Ai reușit?
- dacă avem un exercițiu cu înmulțiri și împărțiri,
rezolvăm operațiile în ordinea în care sunt scrise:
6 X 4 : 3 X 5 : 10 : 2 X 9 : 6 X 7 = 24 : 3 X 5 : 10 : 2 X 9 : 6 X 7
= 8 X 5 : 10 : 2 X 9 : 6 X 7
=
=
=
=
=
=