Matematică Digitală
Evaluarea 1
7. Completează cifrele adecvate:
1 76 +
35 2

530
372 -
1 74

2451
8. Pe bărcuţe sunt broscuţe. Dacă avem 15 bărcuţe, şi în fiecare bărcuţă
câte 4 broscuţe, câte broscuţe avem în total?
9. Rezolvă:
a. Un trifoi are trei foi. Câte foi vor avea 14 trifoi?
b. Într-un atelier se fac scaune. Un tâmplar vrea să ştie câte picioare de scaun va trebui să facă.
Dacă un scaun are 4 picioare, câte picioare vor avea 347 scaune
c. Broscuţa prinde câte 24 de buburuze în 1 oră. Câte buburuze a prins broscuţa în 7 ore?
d. Maria are 7 cărţi despre plante şi animale din lac. Fiecare carte are câte 126 de pagini.
Câte pagini sunt în total