Matematică Digitală
Unitatea 10: În drumeție!
3. Completează numitorii sau numărătorii fracțiilor:

28

4. Completează scrierea cu numere a fracțiilor.
jumătate
cincime
treime
optime
pătrime/sfert
șeptime
șesime
noime
1

1

1

1

1

1

1

1

5. Ce fracții reprezintă partea colorată ? Completează cu explicaţii corespunzătoare.