Matematică Digitală
Unitatea 10: În drumeție!
24.
Un prieten de-al tău se joacă. El face 3 paşi înainte şi apoi un pas în urmă şi o ţine tot aşa.
Dacă face 6 paşi înaine, câţi paşi va face înapoi?

Dar dacă face 9 paşi înainte, câţi paşi va face înapoi?

Scrie ca fracţie: numărul de paşi făcuţi înainte ∕ numărul de paşi facuţi în total: