Matematică Digitală
Unitatea 8: Matematica din joben!
18. Magicianul repetă jocul şi de această dată copilul spune că suma numerelor
este 11 şi diferenţa este 7. „Ghiceşte" numerele şi verifică!
19. Unul dintre clovni a avut la început 150 de baloane roşii, 187 de baloane galbene
şi 8 albastre. Dacă a dat copiilor, până în acest moment, 12 baloane,
câte baloane are acum clovnul în mână? Încercuieşte varianta cea mai bună.