Matematică Digitală
Unitatea 8: Matematica din joben!
Şi tu eşti un magician al matematicii! De aceea poţi să ghiceşti lucruri pe care alţii nici nu le gândesc! Încearcă!
17. Magicianul îi spune unui copil că el poate să ghicească două numere de pe oricare două cărți extrase din pachetul
de cărți, dacă știe suma și diferența lor. Copilul extrage două cărți și îi spune magicianului că suma este 15, iar diferența 1.
Magicianul a „ghicit” fără probleme cele două numere de pe cărțile de joc.
Tu știi care sunt aceste numere?
  • Completează textul problemei următoare cu date convenabile, propune o rezolvare și apoi verifică răspunsul tău în
spațiul de mai jos:
Am extras alte două cărți de joc. Suma lor este iar diferența lor
Cele două numere sunt:
Mă verific: