Matematică Digitală
Evaluarea 2
4. Taie din textul problemei informaţia inutilă, apoi rezolvă problema
Pe un munte vrăjit erau trei castele, pentru trei prinţese. Fiecare prinţesă avea câte 6
perechi de pantofi din argint, câte 7 rochii cu fir de aur. În fiecare castel erau coteţe cu
câte 1344 de găini. Câte găini sunt în total?
5. Vrăjitoarea cea rea prepară o soluție pentru o magie. Ea pune la fiert următoarele:
5 ochi de şoim, 117 castane, 326 picioruşe de broască, 315 râme, 8735 păianjeni,
3 ochi de şoim, 325 castane şi 13 râme. Rescrie tu mai pe scurt reţeta.