Matematică Digitală
Evaluarea 4
7. Calculează perimetrul dreptunghiului de laturi 7 și 12 unități.
8. La un concert, Maria a văzut atâtea instrumente câte linii sunt la fiecare.
Cele mai multe sunt (selectează varianta corectă):
Câte sunt de fiecare fel?