Matematică Digitală
Unitatea 12: Vânătoarea de comori
1. Priveşte desenul de mai jos, numără nasturii de acelaşi fel din gramadă şi completează tabelul.
Nasturi de tipul:
Numărul de nasturi:
16