Matematică Digitală
Unitatea 3: Petrecerea copiilor!
9. Formulează o problemă care să se rezolve prin operaţia 6 x 26.
Rezolvă problema.